Staalnames Bodemkundige Dienst van België - Aanvraagformulier
  Nitraatresidu (EVANIR)
  Standaardgrondontleding met bemestingsadvies voor 3 jaar of 3 teelten
       standaard (grondsoort, pH, C, P, K, Ca, Mg, Na)
       akkerbouw compleet (standaard + B)
       akkerbouw zwavel (standaard + S)
       weide compleet (standaard + Cu, Co)
       weide S (standaard + zwavel)
       weide S compleet (standaard + S, Cu, Co)
  Stikstof-Index onderzoek
       N-index 3 lagen
       N-index 2 lagen
       N-index 1 laag
  Mesten (vaste, drijfmest)
       standaardanalyse met bemestingswaarde
       NP-analyse
  Kema
  Voedingsoplossing of aanmaakwater
  Krachtvoeder
  Ruwvoeder
       gras - maïs
       andere
  Wateranalyses
       Beregeningswater
       drinkbaarheid BDB (fysico-chemisch + microbieel)
       Vlarem II Putwateranalyse
       IKM
       Toelating pluimvee KB
       IKB pluimvee NL
       Certus
       Voeding bewaking
       Voeding totaal
       Drinkbaar totaal
       BELPLUME
       GLOBALGAP / Pluimvee
       IKB varkens
       andere
  Afvalwater - heffingen
  Infiltratieonderzoek
       Infiltratiemeting
       Infiltratiestudie
       Drainageonderzoek
  Bodemverbeterende middel (BVM)
       BVM compost
       BVM vloeibaar
       BVM vast
  Potgrondanalyses
       1/5 voor de sierteelt
       1/1,5 methode voor substraatteelt
  Spuiwater
       van biologische luchtwasser
       van chemische luchtwasser
  Aanplant van een wijngaard
       Analyse van de chemische bodemvruchtbaarheid van het perceel
             Boor
             Chlorosekrachtindex
       Uitgebreid perceelsgeschiktheidsonderzoek voor het aanplanten van wijnstokken