UITGAVEN BODEMKUNDIGE DIENST VAN BELGIË - BESTELFORMULIER
TitelDetailsPrijsAantal
Zeven decennia bodemvruchtbaarheid in België (1945-2015) + bijlageboek, 156 pp.€ 42,45
Bodemvruchtbaarheid van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en Noordelijk Frankrijk (2012-2015)boek€ 35,00
Bodemvruchtbaarheid van tuinen en openbaar groen (2009-2015)boek, 117 pp.€ 30,00
Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2008-2011)boek, 198 pp.€ 20,00
Studie Bodemerosie en overstromingen
Leerkrachtenhandleiding
boek, 37 pp.€ 10,00
Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit
Handboek bij het lessenpakket.
boek, 120 pp.€ 22,00
Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit
Leerlingenboek bij het lessenpakket
2de druk 2014.
boek, 134 pp.€ 9,00
Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit.poster 90x125, niet gelamineerd€ 23,58
Organische stof: de essentie van bodemkwaliteit.poster 90x125, gelamineerd€ 51,89
Groenbedekkers.poster 90x125, niet gelamineerd€ 23,58
Groenbedekkers.poster 90x125, gelamineerd€ 51,89
Organische-stofbeheer in de landbouw.poster 90x125, niet gelamineerd€ 23,58
Organische-stofbeheer in de landbouw.poster 90x125, gelamineerd€ 51,89
Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting
Handboek bij het lessenpakket.
boek, 61 pp.€ 20,00
Plantenvoeding: van bodemstaalname tot bemesting
Werkboek bij het lessenpakket.
boek, 44 pp.€ 10,00
Gebreksverschijnselen bij landbouwgewassen.poster 90x125, niet gelamineerd€ 23,58
Gebreksverschijnselen bij landbouwgewassen.poster 90x125, gelamineerd€ 51,89
Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse tuinen (1989-2009).boek, 49 pp.€ 15,00
Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse paardenweiden (1989-2009).boek, 41 pp.€ 15,00
Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2004-2007).boek, 149 pp.€ 20,00
De Mestwegwijzer
Overzicht van 15 jaar mestanalyse door de Bodemkundige Dienst van België (1993-2007)
boek, 95 pp.€ 20,00
De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (2000-2003).boek, 138 pp.€ 15,00
De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (1996-1999).boek, 114 pp.€ 15,00
De chemische bodemvruchtbaarheid van het Belgische akkerbouw- en weilandareaal (1992-1995)
Bodemvruchtbaarheidstoestand en bemestingsadviezen per teelt.
boek, 104 pp.€ 15,00
De chemische bodemvruchtbaarheid van het Vlaamse akkerbouw- en weilandareaal 1989-1991.boek, 143 pp.€ 15,00
Symptômes de carence et de toxicité en manganèse chez les plantes agricoles et horticoles
Mangaangebreks- en vergiftigingsverschijnselen bij land- en tuinbouwgewassen
1960.
brochure, 44 pp.€ 5,00
De Bodemkundige Dienst van België - Historiek, Structuur en Organisatiebrochure, 20 pp.gratis
De vruchtbaarheidstoestand en meststoffenbehoefte van de Belgische gronden (1948)brochure, 112 pp.€ 50,00
(*) Prijzen incl. verzendingskosten, excl. 6% BTW.
Uitgeput
TitelDetails
Brochure: Groenbemesters en nitraatresidu.brochure, 42 pp.
1 - 1
Buiten gebruik
TitelDetails
EPIPRE-BDB.96. Beredeneerde ziektebestrijding in wintertarwe.brochure, 125 pp.
Resultaten van stikstofopzoekingen. R.Boon. Agricultura (Heverlee) 1979, 27 (3), 331-382.brochure, 52 pp.
1 - 2