CSLIM© is een webapplicatie van de Bodemkundige Dienst van België die toelaat om de lange-termijnevolutie van het organische-koolstofgehalte in akkerbouwpercelen te schatten.

Indien u een standaardgrondontleding door de Bodemkundige Dienst van België heeft laten uitvoeren, kunt u met behulp van CSLIM© de evolutie van het organische koolstof-gehalte in uw perceel simuleren.

Vul uw labo- en klantnummer in en klik op 'CSLIM-perceel'.

 
 
In het kader van het project 'Richtsnoeren voor een betere bodemvruchtbaarheid door het doorbreken van de monocultuur maïs' werden een aantal scenario's uitgewerkt in CSLIM©.

Klik op "CSLIM maïsscenario's" om hiermee verder te gaan.
© Bodemkundige Dienst van België 2015, 2016, 2017, 2018, 2019